Mrs Louise Griffiths BA (Hons) DipPFS

Rheolwr Swyddfa a Chynghorydd Ariannol Annibynnol louise@jsjonesifa.co.uk

Mr John S Jones DipFA MLIBF

Cyfarwyddwr a Chynghorydd Ariannol Annibynnol john@jsjonesifa.co.uk

CYFARFOD Y TÎM

Rydym yn canolbwyntio ar y cleient ac yn ymroddedig i greu perthynas ystyrlon, hirdymor gyda'n cleientiaid sy'n seiliedig ar ymddiriedaeth, dealltwriaeth a gwerth am arian. Mae ein mandad yn un o ‘siarad yn blaen’ – sy’n golygu bod eich dealltwriaeth o’r cyngor a gynigir yn hollbwysig. Rydym wedi bod yn gweithio yn Nolgellau ers dros 20 mlynedd ac mae gennym gysylltiadau cryf gyda chyfreithwyr a chyfrifwyr lleol, sy'n golygu y gallwn helpu ein cleientiaid i drefnu pob agwedd ar eu hamgylchiadau ariannol. Rydym yn dîm bach a chyfeillgar, sy'n cadw eich buddiannau gorau ar flaen y gad ym mhopeth a wnawn.

Mrs Ann Owen

Cyfathrebu efo Cleientiaid contactus@jsjonesifa.co.uk

Miss Lora Jones MLIBF DipPP

Paragynlluniwr contactus@jsjonesifa.co.uk
Mae J S Jones IFA Cyf wedi ei awdurdodi a’i reoleiddio gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol J S Jones IFA Ltd is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority Data Privacy Notice
SOCIAL - CYFRYNGAU CYMDEITHASOL
CYFEIRIAD - ADDRESS 6 Eldon Row Eldon Square Dolgellau Gwynedd LL40 1PY
CONTACT - CYSYLLTU Email / Ebost: contactus@jsjonesifa.co.uk Email / Ebost: john@jsjonesifa.co.uk Email / Ebost: louise@jsjonesifa.co.uk Phone No. / Rhif Ffon: 01341 423 500 Fax No. / Rhif Fax: 01341 423 113 Registration No. / Rhif Cofrestru: 5959846
J S Jones IFA Ltd © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs
The guidance and/or advice contained within the website is subject to the UK regulatory regime and is therefore primarily targeted at customers in the UK. The Financial Ombudsman Service (FOS) is an agency for arbitrating of unresolved complaints between regulated firms and their clients. Further details of the FOS can be found on its website: www.financial-ombudsman.org.uk J S Jones Limited is Authorised and Regulated by The Financial Conduct Authority and is entered on the Financial Services Register (https://register.fca.org.uk) under firm reference number 624888 (6 Eldon Row, Eldon Square, Dolgellau, Gwynedd, LL40 1PY)
English 

Mrs Louise Griffiths

BA (Hons) DipPFS

Rheolwr Swyddfa a Chynghorydd Ariannol Annibynnol louise@jsjonesifa.co.uk

Mr John S Jones DipFA MLIBF

Cyfarwyddwr a Chynghorydd Ariannol Annibynnol john@jsjonesifa.co.uk

CYFARFOD Y TÎM

Rydym yn canolbwyntio ar y cleient ac yn ymroddedig i greu perthynas ystyrlon, hirdymor gyda'n cleientiaid sy'n seiliedig ar ymddiriedaeth, dealltwriaeth a gwerth am arian. Mae ein mandad yn un o ‘siarad yn blaen’ – sy’n golygu bod eich dealltwriaeth o’r cyngor a gynigir yn hollbwysig. Rydym wedi bod yn gweithio yn Nolgellau ers dros 20 mlynedd ac mae gennym gysylltiadau cryf gyda chyfreithwyr a chyfrifwyr lleol, sy'n golygu y gallwn helpu ein cleientiaid i drefnu pob agwedd ar eu hamgylchiadau ariannol. Rydym yn dîm bach a chyfeillgar, sy'n cadw eich buddiannau gorau ar flaen y gad ym mhopeth a wnawn.

Mrs Ann Owen

Cyfathrebu efo Cleientiaid contactus@jsjonesifa.co.uk

Miss Lora Jones MLIBF DipPP

Paragynlluniwr contactus@jsjonesifa.co.uk
Mae J S Jones IFA Cyf wedi ei awdurdodi a’i reoleiddio gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol J S Jones IFA Ltd is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority Data Privacy Notice
SOCIAL - CYFRYNGAU CYMDEITHASOL
CYFEIRIAD - ADDRESS 6 Eldon Row Eldon Square Dolgellau Gwynedd LL40 1PY
CONTACT - CYSYLLTU Email / Ebost: contactus@jsjonesifa.co.uk Email / Ebost: john@jsjonesifa.co.uk Email / Ebost: louise@jsjonesifa.co.uk Phone No. / Rhif Ffon: 01341 423 500 Fax No. / Rhif Fax: 01341 423 113 Registration No. / Rhif Cofrestru: 5959846
J S Jones IFA Ltd © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs
The guidance and/or advice contained within the website is subject to the UK regulatory regime and is therefore primarily targeted at customers in the UK. The Financial Ombudsman Service (FOS) is an agency for arbitrating of unresolved complaints between regulated firms and their clients. Further details of the FOS can be found on its website: www.financial-ombudsman.org.uk J S Jones Limited is Authorised and Regulated by The Financial Conduct Authority and is entered on the Financial Services Register (https://register.fca.org.uk) under firm reference number 624888 (6 Eldon Row, Eldon Square, Dolgellau, Gwynedd, LL40 1PY)